Privatumo politika Atnaujintos 2018 m. vasario 23 d.

Sąvokos

Duomenų valdytojas ir svetainės www.mistakeless.com operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra „Lingua intellegens“, UAB, įmonės kodas 304701806, adresas korespondencijai – Gedimino pr. 28/2, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@mistakeless.com.

Vartotojas – veiksnus fizinis asmuo, užsiregistravęs arba amokėjęs paslaugą interneto svetainėje www.mistakeless.com.

Ši Privatumo politika (toliau – Politika), reglamentuoja pagrindinius duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Vartotojo duomenis.

Registracija – Vartotojo duomenų suvedimas į svetainėje www.mistakeless.com pateiktą registracijos anketą.

Bendrosios nuostatos

Vartotojo asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei ši Politika.

Vartotojų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais paslaugos Vartotojams teikimo tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

Duomenų tvarkymas

Vartotojas sutinka, kad duomenys, kuriuos jis pateikia savo noru, būtų tvarkomi remiantis šia Politika.

Vartotojas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti pateiktą informaciją, išskyrus el. pašto adresą ir atsiskaitymo valiutą.

Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Vartotojo, kuris atlieka Registraciją interneto svetainėje mistakeless.com, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Vartotojo asmens duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą registracijos anketoje nurodytą informaciją) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių isipareigojimų vykdymui, taip pat statistikos ir rinkodaros tikslais. Vartotojo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, Vartotojui nesutikus, nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo darbuotojus, teikiančius Vartotojui paslaugą arba kitas su Vartotojo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Duomenų valdytojo darbuotojai prieš vykdydami duomenų valdymo funkcijas yra supažindinami su šia Politika, bei visais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą.

Teisė darbuotojams valdyti duomenis panaikinama, atimant prisijungimo prie duomenų saugyklos kodus arba juos pakeičiant. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Neasmeninius Vartotojo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Vartotojo įsigytomis paslaugomis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos ir rinkodaros tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Vartotojo asmens tapatybės.

Duomenų valdytojas statistinius duomenis gali naudoti savo nuožiūra.

Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenys saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus nuo paskutinio prisijungimo momento.

Politikos keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką pranešdamas apie tai savo svetainėje mistakeless.com.

Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetaineje mistakeless.com.

Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Politikos redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

Jei po Politikos papildymo arba pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi interneto svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su naująja Politikos redakcija.

Informacijos pateikimas ir perdavimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@mistakeless.com arba paštu.

Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

Slapukai (angl. cookies). Ką daro slapukai? Kaip atsisakyti slapukų?

Į Jūsų kompiuterio naršyklę mistakeless.com gali įrašyti slapukų. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet, jei teikiate tokią informaciją mums, pvz., registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje.

Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

Registracija

Registruodamasis vartotojas nurodo savo el. pašto adresą, telefono numerį, vartotojo vardą, nuotrauką, kitus duomenis. Mes galime paprašyti ir/ar neprašydami nustatyti ar išsaugoti vietą iš kurios vartotojas prisijungia prie sistemos bei kitus duomenis. Informacija, kurią mes renkame, naudojama statistiniais ir tyrimo tikslais, taip pat ir susisiekti su vartotoju.

Vartotojas pasirenka savo slaptažodį registruodamasis. Vartotojas gali pakeisti ar atstatyti slaptažodį bet kuriuo momentu. Gaunamuose iš sistemos laiškuose gali būti prisijungimo nuoroda. Vartotojas gali atsisakyti iš sistemos siunčiamų laiškų (išskyrus slaptažodžio atkūrimo siunčiamą laišką).

Dokumentų įkėlimas

Užsiregistravęs vartotojas gali įkelti tekstinius dokumentus į sistemą. Įkeltas dokumentas bus patikrintas mūsų kalbos tikrinimo algoritmų ir pažymės klaidingus ar galimai klaidingus žodžius.

Įkelti dokumentai gali būti saugomi ne mažiau kaip trejus metus.

Įkelti dokumentai griežtai saugomi ir jokiomis aplinkybėmis nesuteikiami trečiosioms šalims (išskyrus atvejus jei yra aiškus dokumento autoriaus sutikimas).

Mes galime fiksuoti vartotojų veiksmus ir kai kuriuos duomenis (tokius kaip IP adresus, įkeltų dokumentų apimtį, ryšio duomenis, patikros rezultatus ir kitus duomenis) statistiniais, analitiniais ir marketingo tikslais.

Partneriai

Sistema gali naudoti partnerių ar trečiųjų šalių programinę įrangą:

  1. mokėjimo sistemas (tokias kaip paypal.com, paysera.com, checkout.com ir kitas);
  2. informacijos sklaidos sistemas (facebook.com, twitter.com ir kitas);
  3. kitas sistemas.

Šios trečiųjų šalių sistemos veikia pagal savo taisykles į kurias mistakeless.com privalo atsižvelgti.

Saugumas

Svetainė naudoja SSL informacijos šifravimo technologiją, todėl Jūsų perduodama informacija svetainėje yra apsaugota. Už šios technologijos garantuojamą saugumą atsako saugumo sertifikatą išleidusi įstaiga.

Kontaktinė informacija

Įmonė: „Lingua intellegens“, UAB
info@mistakeless.com
Adresas: Gedimino 28/2, LT-01104, Vilnius, Lietuva